Plan Lekcji + Przeglądarka Planu (bezpłatna).

Strona główna ...

Teraz Plan Lekcji ma znacznie większe możliwości i jest jeszcze tańszy. Tylko Plan Lekcji obsługuje kilka monitorów, posiada unikalne możliwości generowania rozkładów, eksportuje plany do Worda, Excela, Internetu, XML-a i bezpłatnego programu Google Kalendarz.


Teraz Plan Lekcji jest przygotowany do pracy w szkole i w domu, na komputerze stacjonarnym i na laptopie. Nie jest zabezpieczony - jak w ubiegłych latach - specjalnym kluczem.

Nowość - Plan Lekcji LastMinute - do pobrania przez Internet.

O programie
Co nowego?
Krok 1: wpisywanie danych
Krok 2: układanie planu
Krok 3: korekty, retusze
Krok 4: wydruki, Excel, Word, HTML, XML, Google Kalendarz
Podstawówka i gimnazjum
Liceum i technikum
Zespół szkół
Policealne, wieczorowe
Często zadawane pytania
 
O programie

Program komputerowy Plan Lekcji służy do układania tygodniowego albo semestralnego rozkładu lekcji w szkołach różnego typu. Oto jego krótka charakterystyka:
 • obsługuje dwa monitory
 • konstruuje plany zbiorcze i indywidualne dla klas, nauczycieli i sal
 • synchronizuje plany w zespołach szkół
 • przyjmuje jako założenie informację o niedostępności nauczyciela, oddziału, sali
 • przyjmuje informację o limicie okienek każdego z nauczycieli
 • dzieli przedmioty na grupy, np. WF dziewcząt / WF chłopców. Grup może być więcej - np. fakultety czy języki obce (fotografia obok)
 • łączy oddziały w zespoły, np. WF chłopców 1a+1b+1c...
 • realizuje wpisy blokowe, np. Jęz. Polski, 1a, 2 godziny w jednym ciągu
 • oferuje ciekawe narzędzia, np. "Gdzie mogę to wpisać?", "Zasugeruj najlepsze warianty", "Zaproponuj wpis", ...
 • publikuje gotowe plany w Internecie
 • udostępnia dane w formacie XML, umożliwiając dowolną, dalszą ich obróbkę
 • umożliwia konstruowanie planów semestralnych dla uczelni

Ponadto:

 • bezpłatna przeglądarka gotowych planów, do np. rozdania nauczycielom lub uczniom
 • przenoszenie danych do innych aplikacji, np. do Excela, Worda i Google Kalendarza
 • wstawianie niektórych danych z innych aplikacji
 • pobieranie danych z Arkusza Organizacyjnego
 • wysyłanie danych do Arkusza Organizacyjnego, Księgi Zastępstw i Planu Dyżurów
 • możliwość decydowania, co ma być wyświetlane w oczku rozkładu lekcji

Praca nad rozkładem lekcji zazwyczaj przebiega w 4 etapach:

 • wpisywanie danych (pobierz wersję pokazową i już wprowadzaj swoje dane)
 • wypełnianie nieautomatyczne lub automatyczne. Na fotografii obok widać jedno z menu programu, odpowiedzialne za najważniejsze operacje układania planufotografia obok
 • końcowe poprawki (retusz) przed wydrukiem gotowego arkusza
 • drukowanie, publikowanie w Internecie, rozdanie zainteresowanym przeglądarek
Co nowego?

Wersja 2017:
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2017, Dyżurami 2017, Zastępstwami 2017.
 • Retusz oczek wykonywany także z formularzy planów indywidualnych (tzw. mikroplanów).
 • Barwienie retuszowanych oczek planu na dowolny kolor.
Wersja 2016:
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2016, Dyżurami 2016, Zastępstwami 2016.
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
 • Poprawna praca w systemie operacyjnym Windows 10.
 • Drobne poprawki w oznaczeniach nagłówków tabel..
Wersja 2013:
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2013, Dyżurami 2013, Zastępstwami 2013.
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
 • Drobne poprawki w oznaczeniach nagłówków tabel..
Wersja 2012:
 • Widoczna liczba zakazów (momentów niedostępności) nauczyciela, ucznia, izby.
 • Lepsza czytelność planów przez wprowadzenie nazw własnych wieloklasowych zespołów.
 • Zapis danych we wszystkich formuparzach eksportów (HTML, Google Kalendarz, XML).
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2012, Dyżurami 2012, Zastępstwami 2012.
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
 • Poprawna praca w systemach operacyjnych Windows XP, Vista, 7.
Wersja 2011:
 • Wyszukiwanie przedmiotu, sali, oddziału, nauczyciela w tabelach definiujących zasoby.
 • Notowanie wersji każdego wpisu - do wykorzystania w eksportach XML przy uwidacznianiu zmian w planie.
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2011, Dyżurami 2011, Zastępstwami 2011.
Wersja 2010:
 • Tworzenie i udostępnianie przez Internet planów w formacie Google Kalendarz.
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2010, Dyżurami 2010, Zastępstwami 2010.
Wersja 2009:
 • Przygotowano wersję mobilną programu, umożliwiającą pracę np. bezpośrednio z PenDrive'a.
 • Współpraca z Arkuszem Organizacyjnym 2009, Dyżurami 2009, Zastępstwami 2009.
Wersja 2008:
 • Zwiększenie możliwości wersji MEGA dla bardzo dużych uczelni do 600 przedmiotów.
 • "Cichy" zapis bezpieczeństwa na wypadek awarii, zagubienia danych, ...
Wersja 2007:
 • Eksport danych do formatu XML - możliwość dalszej obróbki w innych aplikacjach.
 • Opracowanie wersji MEGA dla bardzo dużych szkół do 400 nauczycieli.
 • Blokowanie treści w wyświetlanych mikroplanach oddziału, nauczyciela, sali.
 • Ulepszona diagnostyka błędów krytycznych i niezręczności.
 • Udoskonalony system odzyskiwania utraconych danych poprzez wprowadzenie "cichego" autozapisu.
 • Automatyczne umieszczanie dat aktualizacji w plikach internetowych.
Wersja 2006:
 • Opracowanie zagadnień związanych z zamianami sal (dotychczas program jedynie kontrolował ich zajętość).
 • Nowy system publikacji planów w Internecie, różne kroje, strony kodowe, ...
 • Doskonałe eksporty planów zbiorczych i indywidualnych do Excela.
 • Hurtowy wydruk planów indywidualnych za pomocą Excela.
 • Ulepszona diagnostyka błędów krytycznych i niezręczności.
 • Nowe, syntetyczne zestawienia przydziałów z punktu widzenia uczniów i nauczycieli.
 • Określenie dnia rozpoczynania i/lub kończenia zajęć.
 • Liczba grup w zespołach zwiększona do 30.
 • Liczba dni planowania zwiekszona do 330.
 • Ulepszone współgranie okienek w procedurze kończenia planu "Dogrywka".
 • Nowe okienka pomocnicze "Mikroprzydziały", ilustrujące "schodzenie" obciążeń.
 • Zsynchronizowanie okienek pomocniczych z Listą Wariantów Dozwolonych i Zabronionych.
 • Nowy system cofania i przywracania zmian.
Wersja 2005:
 • Wersja dwumonitorowa do najtrudniejszych planów.
 • Całkowicie przebudowany eksport planów do Excela.
 • Eksport do Worda oszczędnych wydruków indywidualnych na paskach papieru.
 • Możliwość manipulowania układem wpisów dzielonych w oczku.
 • Eksponowanie ostatnich zajęć (Egzamin? Zaliczenie?).
 • Nakładanie ograniczeń w dostępie do zasobów placówki, przeczytanych z innego planu.
 • W wersji pokazowej specjalne okienka pomocy poprowadzą Państwa za rękę.
 • Parametr Horyzont Czasowy określa widoczną rozpiętość wszystkich tabel.
 • Rezygnacja z zabezpieczenia programu za pomocą klucza.
 • Nowy format oczka planu, przydatny zwłaszcza na uczelniach.
 • Nowe mikrookienko, dookreślające sytuację w bieżącym oczku planu.
 • Zwiększenie liczby wieloklasowych zespołów na przedmiotach do 30.
 • Uproszczenie systemu opcji programu.
 • Zmieniony podgląd wydruków.
 • Nowy, ładny interfejs.
Wersja 2004:
 • Ustalanie ekranowych priorytetów okien pomocniczych na formularzu planu.
 • Niezależne retuszowanie planów uczniowskiego, nauczycielskiego i dla sal oraz uwidocznienie retuszy w mikroplanach.
 • Implementacja marginesów na wydrukach formularzy.
 • Optymalizacja wielkości okien pomocniczych (ukrywanie paska z przyciskami).
 • Decydowanie, które okna pomocnicze powinny być zawsze widoczne na formularzu planu.
 • Usprawnienie działania list wyboru wariantów przez dodanie przycisku "Anuluj".
Wersja 2003:
 • synchronizacja planów w zespołach szkół,
 • dodano predefiniowane operacje wpisywania automatycznego: ułóż plan w zaznaczonym obszarze, ułóż na wskazaną godzinę, zasugeruj najlepsze wpisy w zaznaczonym obszarze, zaprogramuj automat wpisujący,
 • dodano operacje automatycznego odwracania zmian (Alt BackSpace - cofnij, Shift Alt BackSpace - przywróć),
 • powiększanie i pomniejszanie plansz,
 • pełna współpraca z Arkuszem, Dyżurami i Zastępstwami w wersji 2003,
 • wersja pokazowa umożliwia prawdziwą pracę nad własnym rozkładem,
 • zmodyfikowano algorytm publikowania planów w internecie - zamiast jednej wielkiej tabeli strona WWW zawiera menu i tabelki indywidualne,
 • zwiększono liczbę kolorów, różnicujących sytuacje na planszy,
 • unowocześniono wygląd programu.
Krok 1: wpisywanie danych

 
 


 
 
 

Plan Lekcji potrafi przeczytać dane z programu Arkusz Organizacyjny - fotografia obok. Jeśli więc zaczęli Państwo pracę od arkusza organizacyjnego, nie trzeba ponownie wprowadzać do komputera podstawowych informacji o oddziałach, nauczycielach, programie nauczania czy przydziale czynności. Dane te wystarczy odpowiednio wczytać do tabel niniejszego programu, skontrolować i ewentualnie lekko skorygować.

Istnieje też zależność odwrotna - Arkusz Organizacyjny przeczyta dane z planu lekcji.

Plan Lekcji (a także Arkusz Organizacyjny) mogą także obejść się bez swego towarzystwa, bowiem posiadają komplet tabel do ręcznego wpisania wszystkich, niezbędnych informacji.

Wprowadzanie danych polega na wypełnieniu ośmiu tabel (fotografia obok) i jest bardzo szybkie, bo:

 • można zaznaczyć wiele komórek, a potem za jednym zamachem wpisać tekst we wszystkie,
 • można frazy kopiować przez tzw. schowek,
 • można wykorzystywać specjalne operacje przenoszenia, zaimplementowane na różnych formularzach
Krok 2: układanie planu

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po wpisaniu danych o szkole (wypełnieniu ośmiu tabel ujętych w pozycji menu Dane, możemy rozpocząć zasadniczą pracę nad rozkładem lekcji.

Program oferuje wiele technik układania planu:

 • tryb interaktywny, przypominający klasyczną pracę "na kołkach", ale ze wsparciem inteligencji komputera. Komputer podpowie w każdym oczku, co wolno, czego nie wolno i wyjaśni dlaczego
 • automatyczne wypełnianie zaznaczonego obszaru planszy (fotografia obok)
 • automatyczna budowa planu na określony moment
 • budowa planu dla określonych nauczycieli, sal, oddziałów lub na wybrane momenty
 • przygotowanie specyficznego programu dla automatu generującego rozkład

Tryb interaktywny jest wspierany bardzo użytecznymi narzędziami:

 • okienka pomocnicze informują, co robi wybrany nauczyciel, oddział, sala
 • natychmiast dostępne są plany w wersji dla nauczycieli i sal
 • specjalne okienko informuje o akurat dostępnych zasobach placówki
 • inne okienko pokaże aktualnie najlepsze warianty
 • okienko Dogrywki pokaże te oczka, gdzie wepchną Państwo brakujący przedmiot

Tradycjonaliści z uznaniem przywitają operacje pomniejszania i kolorowania planszy, dające złudzenie pracy na kołkach, ale ze wsparciem algorytmów kontrolujących i wyszukujących najlepsze warianty.

Eksperymentatorzy zaprogramują sekwencję wpisów automatycznych, np:

 • najpierw wpisz WF dziewcząt na pierwsze godziny
 • dodaj do tego WF chłopców
 • dodaj matematyków i klasy drugie
 • i tak dalej ...

Pamiętajmy, że:

 • Tryb interaktywny jest bardzo prosty i bardzo silny w działaniu. Daje szybkie oraz pewne efekty w postaci sprawnie wypełnianego formularza planu lekcji.
 • Zapis i odczyt danych to bodajże najważniejsze czynności. Miejmy pewność, że nasze dane zapisują się poprawnie!
 • Pod klawiszem F1 znajdują się okienka z różnymi podpowiedziami.
Krok 3: korekty i retusze

Niekiedy nie opłaca się przebudowywać planu z powodu jakiejś późniejszej, drobnej zmiany (zmienił się nauczyciel? sala?). Zmiany takie najwygodniej zrealizować jako tzw. retusze.

Krok 4: wydruki, przeglądarka, Internet, Excel, Word, XML, Google Kalendarz

Gotowe plany lekcji, mikroplany dla poszczególnych nauczycieli, sal czy oddziałów możemy wydrukować, ale pewnie wielu zainteresowanych zechce otrzymać dane w formie elektronicznej. Taka forma ma wiele zalet - możliwość dowolnego konfigurowania podglądanych formularzy, wyszukiwanie określonej informacji, itp.

Przeglądarka Planów Lekcji jest programem bezpłatnym. Mają ją Państwo na swoim krążku CD. Proszę także kliknąć tutaj, by sprowadzić ją z Internetu.

W programie jest specjalna procedura eksportu planu do Excela. Proszę kliknąć tutaj, by pobrać trzy przykładowe plany w formacie Excela (po otwarciu proszę zwrócić uwagę na trzy zakładki na dole arkusza excelowego).

Program ma możliwość przygotowywania tabel w wersji html, czyli przeznaczonych do publikowania w Internecie. Publikować w Internecie możemy zarówno formularze indywidualne, jak i zbiorcze. Na fotografii obok widać plan zbiorczy w wersji dla oddziałów.

Eksport planu w uniwersalnym formacie XML umożliwia dalszą obróbkę danych, zmierzającą np. do opracowania innych dokumentów czy budowy własnych baz danych. Metody te są dostępne raczej dla specjalistów. Niespecjalistom polecamy eksporty do bardziej znanych formatów: Worda, Excela, HTML-u.

Program dostarcza pliku XML, opisującego każde oczko planu. Struktura danych w pliku jest maksymalnie "płaska" i sprowadza się do sekwencji opisu oczek. Opis oczka określają Państwo za pomocą formularza widocznego na fotografii obok.

Wygenerowany plik XML ma strukturę widoczną obok w okienku przeglądarki internetowej. Plik ten powinien być analizowany za pomocą narzędzi, zwanych parserami XML.

Program posiada nieskomplikowany mechanizm generowania tabel w formacie plików ics, możliwych do przeczytania i graficznego zobrazowania w bezpłatnej aplikacji Google Kalendarz. Dzięki temu można efektownie i elegancko udostępnić plany słuchaczom i nauczycielom.
Procedura działa w dwóch etapach: najpierw jest tworzony plik - przewodnik html, który zawiera łącza (w formie menu do klikania myszką) do właściwych plików kalendarzy. Potem jest tworzona rodzina plków - kalendarzy. Dzięki przewodnikowi kalendarze z łatwością umieścimy w Internecie i umożliwimy zainteresowanym pobranie interesujących ich plików nawet w bardzo dużych szkołach.

Plan w podstawówce i gimnazjum

Program w pełni obsługuje szkoły tego typu. Dysponuje wszystkimi mechanizmami dzielenia na grupy i łączenia w zespoły. Sprawdza się w warunkach permanentnego braku sal i konieczności zmianowej pracy placówki.

Plan w liceum i technikum

Program obsługuje wszystkie sytuacje, możliwe do pomyślenia w placówkach tego typu. Specyfiką tych szkół są fakultety w klasach maturalnych, w pełni realizowane przez program.

Plan w zespole szkół

Zespoły szkół, oprócz wszystkich standardowych mechanizmów sztuki układania planów, znajdą tutaj procedurę synchronizacji planów. Synchronizacja polega na przekształcaniu wcześniej ułożonego planu dla jednej placówki na założenia wstępne do planu dla drugiej szkoły - głównie chodzi tutaj o momenty niedostępności sal i nauczycieli.

Szkoły organizujące zjazdy

Niektóre placówki nie posługują się planem tygodniowym - organizują okresowe zjazdy - np. w weekendy. Są to zazwyczaj szkoły zaoczne, dla pracujących, itp.

Program w pełni obsługuje tego typu rozkłady. Praca z programem polega na wygenerowaniu dni na okres - powiedzmy - semestru i potem na określeniu godzin lekcyjnych tylko w tych dniach, w których planujemy zajęcia, np. w piątki, soboty i niedziele.

Oprócz nazwy dni (Poniedziałek, Wtorek, ...) w planach dla takich szkół ukaże się data odbywania zajęć.

Na fotografii obok widać fragment projektu planu takiej szkoły weekendowej. Taki plan może mieć zasięg do 300 dni (zatem np. semestralny).

Uzupełnieniem gotowych wydruków może być bezpłatna przeglądarka, rozdana słuchaczom. Program ma także mechanizmy automatycznego publikowania tabel w Internecie.

Pytania


 


 


 


 

- Mam złożoną sytuację - przedmiot Informatyka raz odbywa się w podziale na grupy z WF, a kiedy indziej z Językiem Angielskim. Tymczasem w tabeli Przedmioty mogę wpisać tylko jedno łączenie, np. Informatyka / Angielski ...

Odp. Nic trudnego. Najpierw zaznaczmy w tabeli Przedmioty, że Informatyka jest dzielona z Angielskim i zrealizujmy te wpisy w plan. Potem wróćmy do tabeli Przedmioty, zmieńmy dzielenie na Informatyka / WF i kontynuujmy układanie planu. Zmiana systemu dzieleń nie naruszy już ułożonego planu.

Inny sposób (szybszy): w Opcjach programu odznaczmy pozycję Łącz tylko przedmioty dzielone. Dzięki temu będzie można łączyć wszystko ze wszystkim, np. Matematykę z Religią (co nie ma sensu). Gdy zrealizujemy podziały, wspomnianą opcję ustawmy z powrotem, by nie łączyć przypadkowych przedmiotów.

 

- Chłopcy i dziewczęta mają oddzielnie WF (albo dowolny inny przedmiot, prowadzony przez różnych nauczycieli). Jak to realizować?

Odp. Przede wszystkim zdefiniować dwa oddzielne przedmioty WF Dziewcząt i WF Chłopców, tak by w Przydziale Czynności móc przypisać różnych nauczycieli.

 

- Przedmiot WF Chłopców odbywa się jednocześnie w 1a, 1b i 1c oraz w 2a i 2b.

Odp. Trzeba w tabeli Przedmioty utworzyć dwa zespoły na przedmiocie WF Chłopcy. Jeden zespół to 1a+1b+1c, drugi to 2a+2b.

 

- Jedna sala należy do wielu przedmiotów, nauczycieli, oddziałów. Tymczasem w tabeli Sale mam tylko trzy możliwe przynależności ...

Odp. Lepiej nie wpisywać, do kogo należy taka uniwersalna sala. W tabeli Sale określajmy tylko ewidentne przynależności, w rodzaju Sala Gimnastyczna do przedmiotu WF.

Lepszą metodą przypisywania sali jest wyszczególnienie jej w Przydziale Czynności.

Pamiętajmy też, że w ogóle można nie określać przynależności sal - na formularzu głównym podczas wpisywania wariantu będzie okazja do wybrania sali.

 

- Jak najlepiej układać plan automatycznie?

Odp. Małymi porcjami. Zaznaczyć myszką niewielki obszar planu, kliknąć w duży plus (wypełnij obszar) i ewentualnie natychmiast skorygować niektóre warianty. Następna porcja planu powinna być generowana dopiero po dokładnym zweryfikowaniu bieżącej.

Najsilniejszą metodą automatycznego generowania planu jest zaznaczanie i wypełnianie obszarów poziomych, bo wtedy warianty nie są ograniczane możliwymi okienkami uczniów albo nauczycieli.

Na formularzu planu głównego, pod prawym klawiszem myszki jest m.in. dostępna operacja Ułóż wiersz planu.