Biblioteka "Biały Kruk" + Internetowy Katalog Biblioteczny za darmo!

Strona główna


Teraz Biały Kruk ma znacznie większe możliwości - m.in. generuje stronę internetową z katalogiem Twojej bibloteki i to na bezpłatnych serwerach!


Biały Kruk wraz ze skanerem kodu paskowego - oto najtańsze, kompletne rozwiązanie do Państwa biblioteki!

Nowość - Biały Kruk LastMinute - do pobrania przez Internet.

O programie
Co nowego?
Konfiguracja - co widać?
Wpisywanie danych
Wypożyczanie książek
Kody paskowe
Konserwacja danych
Inne zestawienia
Program "Katalog"
Biblioteka w Internecie
 
O programie

 


 
 


 
 

Program komputerowy "Biały Kruk" jest przeznaczony do obsługi bibliotek i wypożyczalni najróżniejszych mediów - książek, czasopism, druków, akt, itp. W ciagu kilku lat istnienia stał się dominującym programem w niewielkich placówkach, przede wszystkim w:
 • szkołach do obsługi katalogu, wypożyczalni, ksiąg inwentarzowych,
 • niewielkich uczelniach do uporządkowania księgozbioru,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości do zarządzania zbiorami akt, literatury, ...
 • bibliotekach prowadzonych przez związki wyznaniowe, parafie, zakony.
"Biały Kruk" ma skromne zapotrzebowania sprzętowe - wymaga dowolnego komputera z systemem Windows. Intensywnie wykorzystuje kolor jako element różnicujący formularze - dobrze więc, gdy dysponują Państwo kolorowym monitorem.

"Biały Kruk" obsługuje skaner kodu paskowego i drukuje odpowiednie zestawy etykietek.

Dzięki Katalogowi (bezpłatny program do udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych) zagospodarują Państwo najgorsze komputery, których nikt w Waszej placówce nie chce przejąć. Katalog działa na każdym komputerze z systemem Windows.

Program automatycznie udostępnia informację o zasobach w postaci strony WWW. Nie ma przy tym istotnych wymagań co do wydajności serwera - wystarczy bezpłatny serwer z dostępem FTP. Wysokowydajny silnik filtracji i wyszukiwania zasobów napisano w językach JavaScript i Ajax.

Program nie wymaga żadnych szkoleń - wystarcza zaglądanie do załączonej broszurki, analiza podręcznego systemu pomocy i ewentualnie kontakt telefoniczny lub mailowy z producentem.

Program przygotowaliśmy w 3 wersjach ilościowych, różniących się ceną:

 • MINI - do 5 000 woluminów
 • MIDI - do 15 000 woluminów
 • MAXI - do 50 000 woluminów
Co nowego?

 


 
 


 
 

Wersja 2016:
 • Poprawna praca w systemie operacyjnym Windows 10.
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
 • Autouzupełnianie pola "Data Kasacji" na moment kasacji.
 • Stan Ewidencji ze wskazanš datš wstecznš (sporzšdzany na podstawie analizy dat zakupu i dat kasacji).
Wersja 2013:
 • Zapis danych w formacie XML (możliwość budowy własnej biblioteki internetowej dla programistów).
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
Wersja 2012:
 • Zestawienia czytelnicze uzupełniono datami "Zliczaj od - do".
 • Filtrowanie danych za pomocą nierówności w datach ("Pokaż wcześniejsze niż", itd).
 • Zapis danych w formacie XML (do samodzielnego przetwarzania) uzupełniono o informację o wypożyczeniach.
 • Korekta kilku drobnych elementów algorytmu i interfejsu.
 • Poprawna praca w systemach operacyjnych Windows XP, Vista, 7.
Wersja 2011:
 • Opracowano internetową wersję katalogu książek.
 • Zapis danych w formacie XML - do własnych zastosowań, np. przeniesienia do innego programu bibliotecznego.
 • Uproszczono działanie programu Katalog, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo danych.
Wersja 2010:
 • Udostępnianie informacji katalogowej za pomocą Internetu.
 • Bibliotekarz widzi zaległości z ubiegłego roku.
 • Rozbudowano mechanizm dodawania nowego rekordu (nowa książka / czytelnik podobni do poprzednio dodanego).
Wersja 2009:
 • Przygotowano wersję mobilną programu, umożliwiającą pracę np. bezpośrednio z PenDrive'a.
 • Szybkie czyszczenie wszystkich tabel w celu założenia nowej bazy danych.
Wersja 2008:
 • Wydruki wykresów i zestawień.
 • Eksporty do Excela danych z wykresów i zestawień, umożliwiające Użytkownikom dalszą ich obróbkę.
 • Dodano zestawienie Średnie czytelnictwo w oddziałach.
 • Dodano zestawienie Raport o ruchu czytelniczym w wybranym okresie.
 • Wobec niskich cen pamięci masowych (np. Pen Drive, nagrywarek CD) usunięto procedury archiwizacji danych na zestawie dyskietek.
 • Dodano procedurę "cichego" zapisu bezpieczeństwa na wypadek awarii, zagubienia danych, ...
Wersja 2007:
 • Dodano obsługę skanera kodów paskowych do oznaczania zasobów i czytelników. Najtańsze skanery znajdują się w naszej ofercie.
 • Dodano zapytania złożone ze spójnikami logicznymi - np. "Mickiewicz lub Słowacki"
 • Dodano nowe atrybuty - tzw. wielokrotne pola opisujące, umożliwiające precyzyjne klasyfikowanie i wyszukiwanie "w języku ludzkim", nie np. kodzie UKD - np. "Fizyka" i "Elektryczność" lub "Magnetyzm".
 • W bezpłatnym programie "Katalog" także zaimplementowano zapytania złożone, dając czytelnikom ciekawe i pouczające narzędzie do przeszukiwania zbiorów.
 • Przebudowano panel Opcji programu, dodając wiele komentarzy wyjaśniających.
 • Dodano ruchome okienko edycyjne do wprowadzania większej porcji tekstu (np. opisów).
 • Przejrzano procedury importu danych z Excela, umożliwiając wprowadzanie danych na kilku stanowiskach za pomocą Excela i późniejsze scalanie ich w programie Biały Kruk.
Wersja 2006:
 • Hurtowe wpisywanie zasobów i generowanie całej serii "dobrych" numerów inwentarzowych w zaznaczonym obszarze.
 • Hurtowe ubytkowanie zasobów.
 • Generowanie protokołów likwidacji w formie dokumentów Worda.
 • Proponowanie kolejnego numeru inwentarzowego i numeru ubytku.
 • Procedura oceny danych poszerzona o analizę spójności tzw. słowników.
 • Przyspieszona obsługa wypozyczalni dzięki nowym akcjom klawiaturowym (np. wyszukiwanie czytelnika w miarę wpisywania jego nazwiska, numeru karty czytelniczej, ...).
 • Wyszukiwanie według algorytmów "znajdź gdziekolwiek ..." albo "znajduj od pierwszych liter ...".
 • Praca na dwóch monitorach - najtańsza, doskonała karta graficzna w naszej ofercie.
Wersja 2005:
 • Zmieniony system szybkiego wyszukiwania książki i czytelnika.
 • Łamanie długich nazw w nagłówkach kolumn zestawień.
 • Poprawne sortowanie nazw zasobów.
 • Przebudowa systemu kolorowania zasobów i czytelników.
 • Inteligente numery inwentarzowe i ubytków.
 • Nowe zestawienie "Stan Ewidencji Księgozbioru".
 • Blokowanie kolumn w dużych tabelach (kolumny zawsze widoczne).
 • Blokowanie baz danych przed przypadkowymi zmianami.
 • Łatwe inicjalizowanie dat na "dzisiaj".
 • Zmieniony podgląd wydruków.
 • Rezygnacja z zabezpieczenia programu za pomocą klucza.
 • Nowy, ładny interfejs.
Wersja 2004:
 • Katalog - niezależny program do udostępniania informacji o zasobach i czytelnikach. Program Katalog ma bardzo małe wymagania sprzętowe, tak by mogli Państwo zagospodarować nawet bardzo stare komputery.
 • Import i eksport tzw. zbiorów słownikowych (autorzy, serie wydawnicze, rodzaje publikacji, wydawnictwa, klucze, formy nabycia i powody kasacji).
 • Import danych z Excela dla tych bibliotek, które gromadziły opisy (Księgi Inwentarzowe?) w formie tabel Excela. Możliwość wykorzystania ewidencji czytelników z innych programów.
 • Księgowanie starych zasobów z przeliczeniem ceny (wartości) sprzed denominacji.
 • Nowe atrybuty książki: Cena i wartość sprzed denominacji, Numer Ubytku i Dowód Kasacji
 • Ustalana kolejność kolumn we wszystkich tabelach (m.in. w Księdze Inwentarzowej).
 • Czy atrybuty Numer Inwentarzowy i Numer Ubytku mają być sortowane arytmetycznie, czy też alfabetycznie?
 • Usprawnienie wypożyczalni - niezalezne, nieznikające okienko wyszukiwania czytelników.
 • Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem zasobu.
 • Udoskonalona edycja dat za pomocą kliknięć myszki.
 • Implementacja marginesów na wydrukach formularzy.
 • Usprawienie kilkunastu drobnych elementów interfejsu i algorytmów.
Konfiguracja

Program jest w pełni konfigurowalny. Państwo zdecydują, które cechy zasobów i jakie atrybuty czytelników należy przechowywać w bazach danych oraz w jakiej kolejności mają być prezentowane.

Konfigurując program zaznaczą też Państwo, czy stanowisko jest wyposażone w czytnik kodu paskowego.

Oprócz podstawowych danych w rodzaju Tytuł czy Autor program oferuje zestaw atrybutów ułatwiających wyszukiwanie (ISBN, UKD, Klucze własne, Sygnatury, ...) upraszczających zarządzanie mieniem i inwentaryzację (Cena, Wartość, Osoby odpowiedzialne materialnie, Formy otrzymania, Powody kasacji, ...), daty, itd.

Oto maksymalna lista atrybutów książek:

 • Tytuł
 • Seria wydawnicza
 • Autor
 • Rodzaje - teraz można przypisać kilka i stosować zapytania złożone
 • Wydawnictwo
 • Rok wydania
 • Tom
 • Sygnatura
 • Numer inwentarzowy
 • ISBN
 • Klucze - teraz można przypisać kilka i stosować zapytania złożone
 • UKD
 • Opis
 • Cena
 • Wartość
 • Czy kwoty denominowane?
 • Odpowiada
 • Dowód wpływu
 • Forma nabycia
 • Data nabycia
 • Numer kasacji
 • Dowód kasacji
 • Powód kasacji
 • Data kasacji
 • Liczba wypożyczeń

Oto maksymalna lista atrybutów czytelników:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Numer karty
 • Placówki - teraz można przypisać kilka i stosować zapytania złożone
 • Poziom nauczania
 • Oddział
 • Typy czytelnika - teraz można przypisać kilka i stosować zapytania złożone
 • Adres
 • Opis
 • Data zapisania
 • Data wypisania
 • Liczba wypożyczeń
 • Liczba zaległości

Pamiętajmy, że:

To Państwo decydują, które informacje są warte uwagi w Waszej bibliotece. Być może wystarczy imię, nazwisko, tytuł i autor ...
Wpisywanie danych


 

Uwaga:

Program (począwszy od wersji 2005) przyjmuje informacje z arkusza Excel. Jeśli Państwo mają np. Księgę Inwentarzową, czy jakąś ewidencję uczniów w formie tabeli arkusza Excel, należy spróbować przenieść te dane do Białego Kruka. Oznacza to niezwykle istotną oszczędność czasu i pracy. Przenoszenie danych jest jednak czynnością wymagającą pewnej wiedzy komputerowej, dlatego zalecamy, by skontaktowali się Państwo ze swoim ekspertem komputerowym lub nawiązali z nami kontakt.
Zanim rozpoczniemy ewidencjonowanie udostępniania księgozbioru, musimy do programu wpisać dużo informacji. To najuciążliwszy moment pracy z programem, wymagający wielu dni, a może i tygodni pracy ze strony bibliotekarza.

Sugerujemy tak zorganizować sobie pracę, by wprowadzać do komputera odpowiednie porcje księgozbioru i odpowiednie grupy czytelnicze - np. książki dla najmłodszych dzieci i jednocześnie bazę tychże dzieci. Takie postępowanie umożliwia szybkie rozpoczęcie właściwiej pracy z komputerem, zrazu na niewielkiej grupie czytelników, ale z dnia na dzień coraz większej.

Wpisywanie całego księgozbioru, a potem całego zbioru czytelników (lub odwrotnie - najpierw czytelników a potem książek) mija się trochę z celem - długo nie będziemy mogli rozpocząć choćby częściowej pracy w programie.

Dane programu to właściwie dwa wielkie masywy danych: opis książek i opis czytelników. Pozostałe tabele, zgromadzone w pozycji Dane Uzupełniające (czyli np. Autorzy, Klucze, Rodzaje wydawnictw, ...), wypełniają się treścią sukcesywnie, w miarę wpisywania informacji do tych dwóch podstawowych tabel. Dane Uzupełniające nie wymagają oddzielnego wprowadzania, choć być może niekiedy będą wymagały odrobiny pracy, konserwacji, poprawek.

Zanim rozpoczniemy wypełnianie dwóch podstawowych tabel (jak wspominaliśmy, najlepiej jednocześnie, równolegle, tak by szybko zacząć wypożyczać książki), w Opcjach programu wskażemy te cechy, które ma zawierać nasza baza danych. Jeden bibliotekarz zadowoli się tytułem i autorem książki, inny będzie wprowadzał do tabeli ok. dwudziestu innych cech - kod UKD, wygląd zewnętrzny, wiek, cenę, wartość przeszacowaną w wyniku zużycia, itd.

Niepotrzebne cechy książek i czytelników powinny być ukryte w Opcjach - tabele staną się mniejsze i poręczniejsze, a program prostszy w obsłudze. Kierujmy się swoimi potrzebami.

Nie bójmy się też, że wyłączając jakąś opcję, np. kod UKD książki, bezpowrotnie stracimy możliwość jej (jego) rejestrowania. Wystarczy w dowolnym momencie uaktywnić taką wcześniej wyłączoną opcję i uzupełnić księgozbiór o odpowiednie wartości wspominanego tutaj UKD. Zasada ta dotyczy wszystkich opcji, które kiedyś wyłączyliśmy, a teraz - po namyśle, postanawiamy jednak przywrócić do łask.

Operacje wpisywania danych są bardzo proste: każda pozycja książkowa lub każdy czytelnik w naszych tabelach zajmują jeden wiersz. W kolumnach tabel znajdują się cechy książek lub czytelników, odkryte (uwidocznione) w Opcjach programu. Zrezygnowaliśmy tutaj z typowej w takich sytuacjach tzw. formatki do wprowadzania książki po książce, czytelnika po czytelniku, na rzecz całego, ogromnego arkusza danych.

Jednak praca z arkuszem ma same zalety: możliwość kopiowania danych z jednego wiersza do drugiego lub możliwość wpisywania danych od razu w całą grupę zaznaczonych komórek.

Szczególnie ta druga umiejętność niebywale przyspiesza proces wprowadzania danych - po co trzydzieści razy wpisywać Henryka Sienkiewicza jako autora całej półki naszych książek, skoro można zrobić to tylko jeden raz ...

Wypożyczanie

Wypożyczanie książek polega na przypisywaniu elementów z bazy danych o książkach do elementów z bazy danych czytelników. Podczas tego przypisywania jest rejestrowana data kalendarzowa, zatem kalendarz w Państwa komputerze powinien być właściwie wyregulowany.

Wypożyczalnia jest centralnym punktem programu. Wypożyczanie obejmuje następujące elementy sztuki bibliotekarskiej:

 • Wyszukanie odpowiedniego czytelnika i książki,
 • Odnotowanie wydania książki,
 • Ewentualne wystosowanie ponaglenia do zwrotu,
 • Odnotowanie zwrotu książki.
Wszystkie te elementy zostały odpowiednio oprogramowane, tak by bibliotekarz doskonale panował nad sytuacją, działał szybko i bezbłędnie.

Kody paskowe

Program współpracuje z popularnymi czytnikami kodów paskowych, działającymi w standardzie Code 39 i włączanymi w gniazdko klawiatury. Taki skaner - czytając jakiś kod paskowy - dostarcza informacji identycznej z tą, jakiej dostarczyłoby naciskanie pewnych klawiszy.

W naszej ofercie znajduje się prawdopodobnie najtańszy, ale pełnowartościowy skaner optyczny.

Program jest także gotów do drukowania kodów paskowych do oznaczenia książek i czytelników.

Obsługa kodu paskowego wymaga ustawienia Opcji Mam skaner kodu paskowego. Po włączeniu tej opcji w Bazach danych książek i czytelników pojawi się dodatkowa ikonka, służąca do przygotowania kodów paskowych, które rozdamy czytelnikom albo nakleimy na książki.

W Opcjach muszą też być odsłonięte (widoczne) cechy zasobu oraz czytelnika:

 • Tytuł
 • Numer Inwentarzowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer karty
ponieważ skaner śledzi właśnie te atrybuty.

Zanim klikniemy w ikonkę służąca do przygotowania kodów paskowych, zadbajmy, by w tabelach Książki lub Czytelnicy były widoczne tylko te rekordy, dla których chcemy wydrukować nalepki z kodem. Do okrojenia tabeli np. tylko do wybranej klasy albo np. do nowo zakupionych książek wykorzystać należy Filtr.

Przed wydrukiem zestawu kodów paskowych - szczególnie na jakimś drogim papierze - należy przeprowadzić próbę i optymalnie dobrać rozłożenie etykiet na kartce papieru. Należy też sprawdzić, czy skaner rozpoznaje kody wydrukowane na Państwa sprzęcie.

Skaner działa (wyszukuje) na następujących formularzach:

 • Baza książek,
 • Baza czytelników,
 • Wyszukiwanie czytelnika w Wypożyczalni,
 • Wyszukiwanie książki w Wypożyczalni,
 • Wyszukiwanie książki w Księdze Inwentarzowej i Księdze Ubytków.
Konserwacja danych

Pod powyższym hasłem rozumiemy trzy globalne ingerencje w dane, ułatwiające i przyspieszające dokonanie zmian związanych z:

 • promocją końcoworoczną w szkołach i uczelniach,
 • rejestrowaniem ubytków bibliotecznych,
 • przeszacowaniem wartości książek.
Operacje konserwacji danych są dostępne z pozycji menu głównego Dane.

Każda operacja konserwacyjna jest wykonywana w kilku starannie przemyślanych krokach, tak by zgromadzone w bibliotece dane przez cały czas były bezpieczne.

Informacje i statystyki


 
 

Program dostarcza kilkunastu zestawień tabelarycznych i wykresów. Formularze te znajdują się w pozycji menu Informacje.

 • Raport Ogólny
 • Stan Ewidencji Księgozbioru
 • Księga Inwentarzowa
 • Księga Ubytków
 • Zestawienia tematyczne nt. książek (rodzaje zasobów w bibliotece, obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych, wydawnictwa, efektywność form pozyskiwania zasobów, przyczyny kasacji zasobów)
 • Zestawienia tematyczne nt. czytelników (czytelnictwo w oddziałach, w placówkach zespołów szkół, rodzaje czytelników)
 • Wykresy (aktywność czytelników, popularność książek, przetrzymywanie książek, wiek i wartość książek)
"Katalog" - bezpośrednie udostępnianie informacji o zasobach

Katalog pozwoli zastąpić klasyczne szufladki katalogów komputerem. Jego małe wymagania sprzętowe pomogą Państwu zagospodarować nieco przestarzały komputer - wstawicie go do czytelni, pokoju nauczycielskiego, pracowni.

Na uwagę zasługuje, że nawet niewprawne (albo wręcz złośliwe ...) użytkowanie programu Katalog w żadnym wypadku nie zagraża Państwa zbiorom bibliotecznym - czytelnicy mają dostęp do zupełnie oddzielnego pliku.

Instalacja programu polega na umieszczeniu pliku Katalog.exe w dowolnym folderze na dowolnym komputerze. Program niczego nie modyfikuje w systemie Windows i może być przenoszony, uruchamiany i usuwany w każdym momencie.

Program Katalog tuż po uruchomieniu odczytuje plik o nazwie katalog.kat. Plik ten musi znajdować się w tym folderze, co program Katalog. Jest to plik utworzony i udostępniony przez bibliotekarza, np. na PenDrajwach czy płytach CD.

Poproś bibliotekarza o swój egzemplarz programu Katalog oraz o plik z danymi Katalog.kat!

Internetowa wersja Katalogu

Program umożliwia automatyczne umieszczenie danych o książkach w Internecie. Wymagane jest posiadanie konta na dowolnym (nawet bezpłatnym!) serwerze. W sprawie konfiguracji strony WWW biblioteki prosimy skontaktować się ze swoim ekspertem komputerowym.

Program wysyła dane w formacie FTP. Pliki z danymi mają format XML, zaś filtrowaniem i sortowaniem zajmuje się silnik napisany w języku JavaScript. Dlatego przeglądarka osoby oglądającej zasoby biblioteki w sieci powinna mieć włączoną obsługę JavaScriptu.

Jak włączyć obsługę skryptów w Internet Explorer?

 • Wybierz z menu Narzędzia pozycję Opcje Internetowe
 • Wejdź na zakładkę Zabezpieczenia
 • Wybierz Poziom zabezpieczeń: Niestandardowy (lub Użytkownika)
 • Przewiń opcje w dół do pozycji Obsługa Skryptów i włącz ich obsługę